Yasal&Gizlilik Politikası

Yasal ve gizlilik politikası

Genel

Online satın alınan biletler başka bir teklifle, promosyonla, fişle birlikte kullanılamaz veya nakde çevrilemez. Bilet sadece belirtilen etkinliklerde paraya çevrilebilir. LEGOLAND® Discovery Centre, teknik, işletmeden kaynaklanan veya başka nedenlerle önceden bildirim yapmaksızın ayrıntıları / sergilenenleri değiştirme, kapatma veya kaldırma hakkını saklı tutar ve bu durumlarda hiçbir geri ödeme yapılmaz. LEGOLAND Discovery Centre açıklama yapmadan girişi reddetme hakkını saklı tutar.

1 – Rezervasyon yapma

Parti liderine, rezervasyonu bu rezervasyon koşullarına dayalı olarak yapması için rezervasyonda adı olan herkes ve rezervasyon yapıldığında 18 yaşın altında olan tüm parti katılımcılarının ebeveyn veya vasileri tarafından izin verilmiş olmalıdır. Parti lideri, tüm ödemeyi bize yapmakla sorumludur. Parti lideri, rezervasyonun yapıldığı tarihte en az 18 yaşında olmalıdır. Tüm rezervasyonlar web sitesi aracılığı ile online yapılmalıdır. Rezervasyon işleminin sonunda, rezervasyon şartlarımızı okuyup anladığınızı onaylamanız istenmektedir. Şartların ve Koşulların onaylanması MyBilet sisteminde geçerli olacaktır. Rezervasyonunuz bir rezervasyon referansı ile onaylanacaktır, rezervasyonunuzu e-posta ile yeniden onaylayacağız. Onay, rezervasyonunu yaptırırken girdiğiniz/verdiğiniz e-posta adresine gönderilir. Evet, satın alma onayı e-posta ile gönderilir. Rezervasyon sistemleri yoktur. Ancak, e-posta hesabınızda spam filtresi varsa, e-postamız size ulaşmayabilir. E-posta belgeniz biletinizin ödeme kanıtı olacaktır. Ödemenin kanıtıdır ancak fatura değildir. Gerekmesi durumunda faturaya dönüştürülebilir. Giriş yapmak için bu onay e-postasını girişte sunmanız gerekecek. Onay e-postasını beraberinizde getirmelisiniz, aksi takdirde giriş yapamayabilirsiniz. Rezervasyon onayınızı alır almaz lütfen dikkatli bir şekilde kontrol edin. Posta ile aldığınız basılı satın alma onay numarasını veya kısa mesajla aldığınız satın alma onay numarasını sunabilirsiniz. Geçerliliğini kasada kontrol edeceğiz ve MyBilet kapı sistemi aracılığıyla işaretleyeceğiz.

2 – Ödeme

Ödemenin tamamının rezervasyon zamanında yapılması gereklidir.

3 – Sözleşmeniz (Türkiye için de geçerli olup olmadığını kontrol edin)

Aramızdaki bağlayıcı sözleşme, rezervasyon onay prosedürünün son sayfasında size rezervasyon referansı verildiğinde devreye girer. Bu sözleşmede ve bundan ortaya çıkacak her türlü sorunda Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir.

4 – Biletlerinizin ücreti

Biletler için harika fiyat teklifleri sunmayı ilke edindik; mümkün olduğunda giriş ücretlerinde indirimler sunuyoruz. Bazıları mevsime özel teklifler olabiliyor ve bazı durumlarda fiyatlar çıkabiliyor veya inebiliyor. Biletlerinizin ücreti rezervasyon zamanında onaylanacaktır. Reklamı yapılan veya onaylanan fiyatlarda hataları düzeltme hakkımızı saklı tutuyoruz. Hatanın farkına varır varmaz düzeltmeyi yapacağız. Biletlerinizin toplam fiyatı rezervasyonu onaylamadan önce size sunulacaktır. Kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Tüm fiyatlar ön rezervasyon içindir ve KDV dahildir.

5 – Tarafınızdan yapılan değişiklikler

Bir rezervasyon referansı verildikten sonra rezervasyonu değiştirmek veya aktarmak mümkün olmayacaktır.

6 – Tarafınızdan yapılan iptal

Sizin veya partinizdeki birinin rezervasyonunun onaylanmasının ardından bu rezervasyonun iptal edilmesi gerektiğinde, parti lideri vakit geçirmeden bize haber vermelidir. Tüm iptallerin telefon aracılığıyla yapılması gerekir. İptali yapar yapmaz, onay e-postanız geçerli olacaktır ve paraya çevrilemez. İptal edilen rezervasyonlarda geri ödeme yapmamızın mümkün olmadığını bildirmek isteriz.

7 – Tarafımızdan yapılan değişiklikler ve iptaller

Bazen rezervasyonlar onaylanmadan önce de sonra da değişiklik yapmamız, hataları ve diğer ayrıntıları düzeltmemiz ve onaylanan rezervasyonları iptal etmemiz gerekiyor ve bunları yapma hakkımızı saklı tutmak durumundayız. Önemli değişiklik veya iptal yapmamız gerektiğinde bunu size mümkün olduğu kadar erken bildireceğiz. Eğer bunu önceden yapmamız gerekirse size aşağıdaki seçenekleri sunacağız:

 • (a) değiştirilen düzenlemeleri onaylama veya
 • (b) sunduğumuz alternatif bilet teklifini satın alma. Eğer seçilen alternatif tarih, sizin ödediğiniz fiyattan daha düşükse, aradaki farkı size geri ödeyeceğiz fakat fiyatı daha yüksekse sizden daha fazla ödeme yapmanızı istemeyeceğiz
 • (c) İptal veya iptali kabul etme. Bu durumda, bize ödediğiniz tüm parayı geri ödeyeceğiz.

Lütfen unutmayın, yukarıdaki seçenekler yapılan küçük değişikliklerde sunulmaz. Her durumda, önemli değişiklikler ve iptaller için sorumluluğumuz yukarıda belirtilen seçenekleri sunmakla sınırlıdır. Herhangi bir değişiklik veya iptal sonucunda size herhangi bir harcamayı, maliyeti veya kaybı geri ödememizin mümkün olmadığını belirtmek isteriz.

8 – Mücbir Sebep

Bu rezervasyon koşullarında aksi açıkça belirtilmediği sürece, "mücbir sebebin" bir sonucu olarak sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya hemen yerine getirilmesinin engellenmesi veya etkilenmesi veya sizin herhangi bir zarar veya kayba uğramanız halinde (aşağıdaki 9 (1) bendinde daha etraflıca belirtildiği üzere) sorumluluk kabul edemeyeceğimiz veya herhangi bir tazminat ödemeyeceğimizi üzülerek bildiririz. Bu rezervasyon koşullarında, “mücbir sebep” her türlü özen gösterildiği halde, bizim veya söz konusu hizmetlerin tedarikçisinin öngöremediği veya kaçınamadığı bir olaydır. Bu tür olaylara savaş veya savaş tehdidi, ayaklanmalar, iç kargaşa, terör faaliyetleri veya muhtemel terör aktiviteleri, endüstriyel anlaşmazlıklar, doğal afetler veya nükleer felaketler, olumsuz hava koşulları, yangın ve kontrolümüz dışındaki benzeri tüm etkinlikler dahil olabilir.

9 – Size karşı yükümlülüğümüz

 1. Yapmayı, yerine getirmeyi veya temin etmeyi kabul ettiğimiz bilet düzenlemelerinin sizinle yaptığımız sözleşmenin bir parçası olarak mümkün olan en uygun şekilde yapılmasını, yerine getirilmesini veya temin edilmesini uygun bir beceri ve özenle sağlama sözü veriyoruz. Bu demektir ki, bu rezervasyon koşullarına tabi olarak, örneğin, ölüm veya fiziksel yaralanma veya sözleşmeli düzenlemelerinizin; söylendiği gibi temin edilmemesi veya bizim, çalışanlarımızın, temsilcilerimizin veya tedarikçilerimizin sözleşmeli düzenlemelerinizi uygun bir şekilde yapma, yerine getirme ve temin etmede gerekli beceri ve özeni göstermemesi sebebiyle yetersiz olması durumunda sorumluluk kabul edeceğiz. Hak talep etmek istiyorsanız Lütfen gerekli beceri ve özenin gösterilmediğini kanıtlama sorumluluğunun size ait olduğunu dikkate alın. Bunun yanı sıra çalışanlarımız, temsilcilerimiz ve tedarikçilerimizin yaptıkları veya yapmakları şeyler çalışma yöntemleri dahilinde hareket ettikleri (çalışanlar için) veya istediğimiz işi yürüttükleri (temsilciler ve tedarikçiler için) bir zamanda olduysa sorumlu olacağız.
 2. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri nedeniyle oluşacak hiçbir yaralanma, hastalık, ölüm, kayıp (örneğin keyfin kaçması), hasar, harcama, maliyet veya bu tür diğer hak taleplerine karşı sorumlu değiliz:
  • İlgili kişinin(kişilerin) veya taraflarının herhangi bir üyesinin hareket(ler)i ve/veya ihmal(ler)i veya
  • üçüncü bir tarafın, ziyaretin koşuluyla bağlantılı olmayan ve öngörülemez veya önlenemez hareket(ler)i ve/veya ihmal(ler)i
  • Madde 8’de tanımlanan mücbir sebep.
 3. Lütfen unutmayın, sözleşmemizin bir parçasını oluşturmayan hizmetler konusunda sorumluluk kabul edemeyiz. Bunlara, örneğin; tanıtım broşürlerimizde veya web sitemizde belirtilmeyen ve sunmayı kabul etmediğimiz halde, tedarikçilerden birinin sunmayı kabul ettiği her türlü ilave hizmet veya tesis dahildir.
 4. Söz konusu hizmetlerin gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediğine karar vermede sözleşmemizin bir parçası olarak yerine getirmeyi ve düzenlemeyi kabul ettiğimiz hizmetler hakkında size verdiğimiz sözler esas alınacaktır.
 5. Lütfen unutmayın, (1) biz kabul etmeden önce tarafınızdan rezervasyonunuzla alakalı verilen bilgilere dayanarak, sizinle olan sözleşmemizi ihlal edersek zarar göreceğinizi veya maruz kalacağınızı ön göremeyeceğimiz veya (2) bizim, çalışanlarımızın veya onlar için sorumlu olduğumuz zaman tedarikçilerimizin yaptığı herhangi bir sözleşme ihlali veya başka bir hatadan kaynaklanmayan herhangi bir türden herhangi bir hasar, kayıp, masraf veya diğer sonuç(lar) için sorumluluk kabul edemeyiz. Ayrıca, iş kayıpları konusunda sorumluluk kabul edemeyiz.
 6. Bize ve sigortacılarımıza gerekebilecek her türlü makul yardımı sunmalısınız. Ayrıca, bize ve tedarikçimize aşağıdaki madde 12’de belirtilen talepleriniz veya şikayetleriniz ile ilgili endişelerinizden bahsetmelisiniz. Sizden istendiği takdirde, tedarikçinin veya iddia veya şikayetinizin sorumlusu olan kişinin karşısında sahip olduğunuz tüm hakları bize veya sigortacılarımıza devretmeniz gerekmektedir (eğer ilgili kişi 18 yaşın altındaysa, ailesi veya vasisi bunu yapmalıdır). Ayrıca sigortacılarımız veya biz devredilmiş tüm hakları uygulamak istediğimizde bizimle ve sigortacılarımızla tam işbirliği yapmayı kabul etmeniz gerekmektedir.

10 – Şikayetler ve sorunlar

Eğer bir eğlence alanına yaptığınız ziyaret ile ilgili şikayetiniz varsa veya herhangi bir sorun yaşadıysanız, tedarikçiyi zaman geçirmeden söz konusu hizmet(ler) konusunda bilgilendirmelisiniz. Her türlü sözlü bildirim mümkün olduğu kadar kısa süre içinde yazılı hale getirilmelidir. Bir sorun veya şikayet hakkında bilgi sahibi olana kadar, çözüm için çalışmaya başlayamayız. Şikayet veya sorunu, ziyaretinizin bitişinden itibaren 28 gün içinde ziyaret ettiğiniz eğlence merkezindeki Ziyaretçi Hizmetleri Ekibine, rezervasyon referansınızı ve şikayetinizin bütün ayrıntılarını belirterek yazmalısınız. Ölüm, kişisel yaralanma veya hastalık dahil olmayan tüm şikayetler ve hak talepleri konusunda, şikayetinizi veya hak talebinizi bu maddeye uygun şekilde bize bildirmemeniz durumunda maalesef sorumluluk kabul edemiyoruz.

11 – Sorumluluklarınız

Rezervasyonlar, tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve eğlence merkezi ziyaretinde fiziksel becerileri yerine getirebilecek durumda olduğu varsayılarak kabul edilmektedir. Partideki tüm kişilerin gerekli seyahat ve sağlık belgelerine sahip olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur. Belgelerin getirilmemesi durumunda, seyahat etmenizin veya ülkeye girişinizin reddedilmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk veya bununla bağlantılı hiçbir maliyeti kabul etmiyoruz.

12 – Tedarikçilerin Koşulları

Ziyaretinizle ilgili hizmetlerin çoğu bağımsız tedarikçiler tarafından sunulur. Bu tedarikçiler bu hizmetleri kendi şartlarına ve koşullarına göre sunar. Bu şartların ve koşulların bazıları, genellikle geçerli Uluslararası Sözleşmelere (bakınız: madde 9(3)) uygun şekilde, tedarikçinin size karşı olan yükümlülüğünü sınırlandırabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu şartların ve koşulların ilgili kısımlarının kopyaları talep üzerine ilgili tedarikçiye sunulur.

13 – Özel Talepler ve Tıbbi Sorunlar

Özel bir talebiniz olması halinde, bunu rezervasyon yaptırırken bize iletmelisiniz. Makul olan tüm talepleri ilgili tedarikçiye iletmeye çalışacak olsak da, tüm taleplerin karşılanacağını garanti edemeyeceğimizi üzüntüyle belirtiriz. Özel bir talebin yerine getirilmemesi bizim tarafımızdan sözleşme ihlali olmayacaktır. Bir talebin bildirildiğine veya tedarikçiye iletildiğine dair onay verilmesi veya talebin onay faturasına ya da başka bir belgeye dahil edilmesi talebin yerine getirileceğine dair bir onay değildir. Özel olarak onaylanmadığı sürece tüm talepler müsaitliğe bağlıdır.

14 – Çağrı İzleme ve Kaydetme

En yüksek standartta hizmet almanızı sağlama çabamızın bir parçası olarak, eğitim amacıyla çağrınızı izleyebilir ve kaydedebiliriz.

15 – Talimatlar

Lütfen LEGOLAND Discovery Centre ile ilgili talimatları aldığınızdan emin olun; temel talimatlar e-postanıza da gönderilmiştir. Talimatlar güncel bir harita ile birlikte kullanılmalıdır.

16 – Park yeri

Lütfen park yeri düzenlemelerini kontrol edin. Park yeri her zaman araç sahibinin riskidir.

17 – En İyi Fiyat Garantisi

Ziyaret tarihinizden en az 14 gün önce rezervasyon yaptırın. www.legolanddiscoverycentre.com/istanbul adresinin en düşük fiyatlı giriş biletlerini sunduğunu garantiliyoruz. Eğer rezervasyon tarihinizi takip eden 7 gün içinde daha ucuz fiyatlı bilet bulursanız, farkı size iade edeceğiz!

En iyi fiyat garantisi tarih ve saat uygunluğuna bağlıdır. Bilet giriş tarihi ve saati ile giriş önceliği açısından bütünüyle aynı olmalıdır. Diğer ürünlerin satın alınması, grup rezervasyonları veya indirimli üyelik planlarına bağlı olan teklifler hariçtir.

18 - LEGOLAND Discovery Centre Bilet Şartları ve Koşulları

Öncelikli giriş biletleri giriş kuyruğunda size öncelik verir. Yoğun saatlerde girişte beklenebilir ama öncelikli giriş hakkına sahip olanlar kuyruktakilere kıyasla önceliklidir ve daha hızlı girebilir. Öncelikli giriş bileti sahipleri, lütfen öncelikli giriş kapısındaki kuyruğa girsin ve eğlence merkezine girmek için rezervasyon onaylarını sunsun.

Bilet sahipleri, genel giriş için ana kuyruğa girer ve giriş için rezervasyon onayını sunar (Tereddüt etmeniz durumunda, lütfen ilk önce kapıda bir personel ile hangi kuyruğa katılacağınızı kontrol edin).

WEB SİTESİ ŞARTLARI  

Yasal Bildirim

Lütfen Siteyi kullanmadan önce bu Şartları ve Koşulları dikkatli bir şekilde okuyun

Bu Siteyi kullanmanız bu şartları ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Eğer kabul etmiyorsanız lütfen Siteyi kullanmayın. Sitenin sahibi ve işleticisi Merlin Entertainments Group’tur. Merlin Entertainments Group Siteyi eğlenmeniz ve bilgilenmeniz için sunar. Sitede istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Sitede, ticari olmayan, sadece kişisel kullanım için sergilenen materyali, bozmamanız üzere sunulan tüm telif hakkı, marka hakkı ve diğer tescil bilgilerini indirebilirsiniz. Ancak, Merlin Entertainments Group’un yazılı onayı olmadan, halka sunulan veya ticari amaçlı olarak mevcut olan metinler, resimler, sesli ve görsel içerikler dahil Sitenin içeriğini hiçbir şekilde kopyalamayaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, bir yere yükleyemez, yapıştıramaz, aktaramaz veya dağıtamazsınız.

Şartlar ve Koşullar

 1. Bu Sitede gördüğünüz veya okuduğunuz her şeyin, aksi belirtilemediği sürece telif hakkı ile korunduğunu ve sadece bu şartlara ve Koşullara göre kullanılabileceğini varsaymalısınız. Merlin Entertainments Group bu Sitede görüntülenen malzemeleri kullanmanızın Merlin Entertainments Group’a ait olmayan veya onun bağlı kuruluşu olmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini garantilemez.
  Görüntüler ya Merlin Entertainments Group’a aittir veya onun izniyle kullanılmaktadır. Bu şartlar ve Koşullar kapsamında özel olarak izin verilmediği sürece, bu resimlerin sizin tarafınızdan veya sizin izin verdiğiniz başka biri tarafından kullanılması yasaktır. Resimlerin her türlü izinsiz kullanımı telif hakkı kanuna, ticari marka kanununa, gizlilik ve tanıtım kanununa ve iletişim mevzuatları ile yasalarına aykırı olabilir.
 2. Merlin Entertainments Group, doğru ve güncel bilgileri Sitresine dahil etmek için her türü makul çabayı gösterir. Ancak, Merlin Entertainments Group bilginin doğruluğu konusunda garanti vermez. Merlin Entertainments Group, bu Sitenin içeriğindeki hatalar veya ile ilgili sorumluluk ve eksiklikler nedeniyle yükümlülük kabul etmez.
 3. Ayrıca, bu Siteyi kullanmanız veya Sitede dolaşmanız sizin sorumluluğunuzdur. Ne Merlin Entertainments Group ne de Sitenin oluşturulmasına ve sunulmasına dahil olan bir başka taraf, Siteye erişiminiz veya Siteyi kullanmanız nedeniyle doğrudan, dolaylı olarak, kazaca sonucu gerçekleşen veya cezalandırıcı hiçbir hasardan sorumlu değildir.Yukarıda bahsi geçen şartları sınırlamaksızın, sitede size sağlanan her bilgi İFADE VEYA KASTEDİLEN HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAMAKLA BİRLİKTE PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VEYA İHLAL ETMEZLİK GARANTİSİ İMASINI KAPSAYAN ANCAK SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, "OLDUĞU GİBİ" sizlere sunulmuştur. Lütfen bazı hükümetlerin ima edilen garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebileceğini ve yukarıda hariç tutulanlardan bazılarının sizin için geçerli olabileceğini dikkate alın. Uygulanan teminatların istisnaları ile ilgili kısıtlamalar veya sınrılandırmalar için yerel kanunları kontrol edin. Merlin Entertainments Group ayrıca, Siteyi kullanmanız veya Sitede dolaşmanız ya da herhangi bir materyali, veriyi, metni, görüntüyü, videoyu veya ses içeriğini Siteden indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya diğer cihazlarınıza gelebilecek hiç bir hasar veya bulaşabilecek hiçbir virüsten dolayı sorumluluk kabul etmez ve sorumlu tutulmayacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Müşterilerimizin gizliliğine saygı gösteriyoruz bu nedenle, size iş rahatlığı ve güven vermek amacıyla tasarlanmış aşağıdaki gizlilik politikasına uymayı taahhüt ediyoruz.

Hangi kişisel bilgileri soruyoruz?

Fiyat ve uygunluk araştırması yaptığınızda ve rezervasyonu onaylamaya hazır olduğunuzda, adınızı, posta adresinizi ve e-posta adresinizi soracağız. Ayrıca, ödemeyi almak ve rezervasyonunuzu online onaylamak için kredi / bankamatik kartı bilgilerinize (kart numarası, kart sahibinin adı ve kartın son kullanma tarihi dahil) ihtiyacımız olacak. Eğer bankamatik kartıyla ödeme yapıyorsanız, kartınızın başlangıç tarihi ile düzenleme numarasına da ihtiyacımız olabilir. Rezervasyonunuz ile ilgili olarak sizinle acilen iletişim kurabilmemiz için telefon numaranızı da isteyeceğiz.

LEGOLAND Discovery Centre bu kişisel bilgileri nasıl kullanıyor?

Park yeri görevlisine rezervasyonu olan kişiyi teyit etmek için “adınız”a ihtiyacımız var. “kredi kartı” bilgilerinize ihtiyacımız var ki böylece rezervasyonunuz için ödemeyi alabiliriz. “adınıza” ve “adresinize” ihtiyacımız var, bu sayede kredi kartının size ait olduğunu doğrularız. Bunların yanı sıra “adresinize” ihtiyacımız var, böylece rezervasyonunuz ile ilgili bilgilendirme yapabiliriz. “telefon numaranızı” veya “e-posta adresinizi” rezervasyonunuz hakkında acil iletişim kurmamız gerektiğinde kullanabiliriz. Ayrıca, bu bilgiyi sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz özel bir teklif/ tanıtım hakkında size bilgi vermek amacıyla da kullanabiliriz. IP (İnternet Protokolü) adresinizi ayrıca, sunucumuz ile yaşadığınız sorunları belirlemek ve siteyi yönetmek için de kullanabiliriz - ziyaretçi trafiği örneklerini ve site kullanımını izlemek LEGOLAND Discovery Centre Sitesini geliştirmemiz ve iyileştirilmemiz için bize yardımcı olacak.

LEGOLAND Discovery Centre müşteri bilgilerini nasıl koruyor?

Rezervasyon yaparken bize verdiğiniz bilgilerin tümü güvenli bir sunucu tarafından korunuyor. Güvenli sunucu yazılımı SSL (Secure Socket Layers) daha önce girdiğiniz bilgilerin tümünü bize göndermeden önce şifreler. Bilgilerin şifreleri ancak sunucumuza geldiğinde çözülür. Sitemizin güvenli olduğunu anlayabilirsiniz; tarayıcınızın sol alt tarafında beliren kilitli asa kilit simgesi, sitemiz aracılığı ile kredi kartı bilgilerinizi güvenli bir şekilde gönderebileceğiniz anlamına geliyor. Güvenilirliğin bir başka işareti de, güvenli sayfalarımızda bir “güvenlik uyarısı” mesajı gönrüntülenmemesidir. Ayrıca, dahili bilgilerimizi internetten korumak için bir Firewall (güvenlik yazılımı) kullanıyoruz.

LEGOLAND Discovery Centre çerez kullanıyor mu?

Evet, LEGOLAND Discovery Centre, sadece rezervasyon işleminde kullanılan “geçici çerezler” kullanıyor. (çerez, web tarayıcısında saklanmak üzere web sunucusu tarafından gönderilen küçük bilgi parçasıdır. Bu çerez daha sonra o tarayıcıdan okunabilir. Bu, tarayıcının bazı özel bilgileri hatırlaması açısından faydalıdır) (ref. Cookie Central).

LEGOLAND Discovery Centre bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara ifşa edecek mi?

LEGOLAND Discovery Centre işletme amacıyla tedarikçilerimize (yukarıyı okuyun) sadece adınızı ve rezervasyon ayrıntılarınızı ifşa edecek. Bilgilerinizi pazarlama amacıyla diğer şirketlerle paylaşmayacağız. kanunun gerektirdiğine iyi niyetle inanmadığımız sürece kredi/bankamatik kartı numaralarını paylaşmayacağız.

LEGOLAND Discovery Centre verdiğim bilgileri doğrudan pazarlama için kullanacak mı?

Evet, ama sizden izin alıyoruz ve size sadece Merlin Entertainments Group’un sunduğu ürünlerin ayrıntılarını göndereceğiz.